About us About Us

Constitution of KSB

The constitution of Kendriya Sainik Board is as follows:

Hon’ble Raksha Mantri - President.

Raksha Rajya Mantri - Vice President.

Members:

  • Shri Sangam Lal Gupta, MP (Lok Sabha), Smt Sarmistha Sethi, MP (Lok Sabha) and Lt Gen (Dr) DP Vats (Retd), MP (Rajya Sabha)
  • Hon'ble Chief Minister of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Delhi, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, J&K, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Telangana, Tripura, Uttarakhand, Uttar Pradesh, West Bengal, Puducherry (UT).
  • Hon'ble Lt Governor, Jammu and Kashmir and Hon'ble Lt Governor, Ladakh
  • Chief of the Army Staff, Chief of the Naval Staff and Chief of the Air Staff
  • Secretary, Ministry of Home Affairs, Secretary, Department of Defence, Ministry of Defence and Secretary (ESW), Ministry of Defence
  • Lt Gen Rameshwar Roy, UYSM, AVSM, YSM (Retd), VAdm BS Randhwa, UYSM, AVSM, VSM (Retd), Gp Capt Ashok Sethi (Retd) and Ex- Sub Maj & Hony Capt Chander Singh Rathore (10 PARA (SF)]

Secretary - Secretary, KSB Sectt

Back to Top