About us About Us

Constitution of KSB

The constitution of Kendriya Sainik Board is as follows:

Hon’ble Raksha Mantri - President.

Raksha Rajya Mantri - Vice President.

Members:

  • Shri Sangam Lal Gupta, MP (Lok Sabha), Smt Sarmistha Sethi, MP (Lok Sabha) and Lt Gen (Dr) DP Vats (Retd), MP (Rajya Sabha)
  • Hon'ble Chief Minister of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Delhi, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Telangana, Tripura, Uttarakhand, Uttar Pradesh, West Bengal, Puducherry (UT).
  • Hon'ble Lt Governor, Jammu and Kashmir and Hon'ble Lt Governor, Ladakh
  • Chief of the Army Staff, Chief of the Naval Staff and Chief of the Air Staff
  • Secretary, Ministry of Home Affairs, Secretary, Department of Defence, Ministry of Defence and Secretary (ESW), Ministry of Defence
  • Lt Gen Rameshwar Roy, UYSM, AVSM, YSM (Retd), VAdm BS Randhwa, UYSM, AVSM, VSM (Retd), Gp Capt Ashok Sethi (Retd) and Ex- Sub Maj & Hony Capt Chander Singh Rathore (10 PARA (SF)]

Secretary - Secretary, KSB Sectt

Back to Top